Nowe Oblicze

Młodzieżowej Rady

Miasta Poznania

Slider

ONZ przyjęła rezolucję o młodzieży

Grudzień 12, 2015,

Historyczny krok! Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję o młodzieży, pokoju i bezpieczeństwie, która wzywa to większej reprezentacji młodych kobiet i mężczyzn w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów w kontekście „wzrostu radykalizacji przemocy i ekstremizmu wśród młodzieży, które mogą sprzyjać terroryzmowi”.

O co chodzi? Rezolucja wzywa kraje członkowskie ONZ do włączenia młodzieży w procesy decyzyjne w zakresie procesów pokojowych oraz rozwiązywania konfliktów, a także włączenia reprezentacji młodzieży w prace instytucji czy innych struktur, które zajmują się prewencją oraz rozwiązywaniem konfliktów. .