Nowe Oblicze

Młodzieżowej Rady

Miasta Poznania

Slider

III sesja Młodzieżowej Rady

Marzec 5, 2017,

Dnia 23 lutego 2017 roku odbyło sie kolejne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, na której padła rekordowa dotychczas liczba nadania Honorowych Patronatów MRMP.
Nadaliśmy cztery honorowe patronaty.
Przyjęliśmy pod swoje skrzydła projekt organizowany przez Morela Student Business Club, który zaprezentowała nam p. Dagmara Janiak. Projekt ma na celu przekazanie tajników biznesu w trzech konferencjach na CDV (design), UAM (marketing) oraz Politechnika Poznańska (start up).
Kolejnym projektem, nad którym postanowiliśmy objąć patronat, jest projekt „Young Goes Euro”, mający na celu pomoc i danie możliwości zaistnienia w świecie przedsiębiorczości, tworząc kiermasz wyrobów własnoręcznych. Projekt ten jest na skalę krajową i finał, czyli pierwszy taki kiermasz w Polsce, ma się odbyć w naszym mieście w 2018 roku.
Trzecim z kolei Honorowy Patronat został nadany projektowi naszej młodzieżowej radnej Beaty Szeszuły oraz p. Michaliny Gramzy . Projekt edukacyjny pod nazwą „Poznaj Poznań, tej!” jest skierowany do uczniów poznańskich szkół średnich. Ma za zadanie podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie funkcjonowania naszego miasta, a także wytwarzanie w niej obywatelskiej postawy. Projekt będzie się składał z trzech etapów: wykładów, działań praktycznych na rzecz miasta oraz panelu dyskusyjnego z Radnymi oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Tomaszem Lewandowskim. Projekt ma honorowy patronat Prezydenta Miasta Poznania, Młodzieżowej Rady Miasta Poznania i Rady Osiedla Wilda, natomiast od strony organizacyjnej jest wspierany przez Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Nabór na uczestników projektu potrwa od 6 do 17 marca 2017 roku.
Ostatnim na tej sesji patronatem był Honorowy Patronat nad konferencją historyczną „Współczesny patriotyzm”.
Kolejnym punktem, jaki został poruszony na obradach, były konsultacje społeczne, których w ostatnim czasie reprezentacja Młodzieżowej Rady Miasta Poznania w składzie: Radny Jakub Riegel oraz Radna Beata Szeszuła uczestniczyła w konsultacjach organizowanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla rejonu Placu Bernardyńskiego”. Na podstawie dyskusji i wynikających z niej wniosków nasi radni napisali wniosek do MPU, w którym poruszyli takie kwestie takie jak: możliwość dopuszczenia zieleni na Placu czy pozostawienie ścieżki rowerowej, która w godzinach szczytu jest ważnym ciągiem komunikacyjnym. Radna Szeszuła reprezentowała także Młodzieżową Radę w dyskusji dotyczącej złożenia aplikacji przez miasto Poznań w konkursie na Europejską Stolicę Młodzieży 2020. Podczas rozmowy dyskutanci doszli do wniosku, iż nie najważniejszy jest sam tytuł, tylko realne działania na rzecz poznańskiej młodzieży. Panie urzędniczki, reprezentujące Urząd Miasta Poznania, podkreślały również, że w takich wydarzeniach bardzo ważną rolę odgrywa również zaangażowanie oddolne. Najważniejszym wnioskiem z odbytej dyskusji było ustalenie wspólnego spotkania Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej, Samorządów Studenckich i młodzieżówek partyjnych w celu pogłębienia tematu i podjęcia kroków zmierzających do zrealizowania inicjatyw na rzecz młodych w Poznaniu.
Wysłuchaliśmy również sprawozdania Amadeusza Kistowskiego, które dotyczyło projektu „Get to Work!” oraz dokonaliśmy podziału na zadania dla poszczególnych radnych.
Następnie skontrolowaliśmy i uzgodniliśmy wiele aspektów dotyczących spraw z grupy MRM- marketing.
Końcowe przemówienie wygłosił przewodniczący naszej rady Aleksander Mazurek, podsumowując wyjazd do Warszawy oraz obrady owej sesji.