Nowe Oblicze

Młodzieżowej Rady

Miasta Poznania

Slider

Sesja Inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miasta po wyborach uzupełniających

Listopad 10, 2017,

27 października 2017 odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miasta po wyborach uzupełniających, szósta w obecnej kadencji Rady. Oficjalnie otworzył ją Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz. Odebrał on ślubowanie od radnych którzy dołączyli do MRMP w tym roku szkolnym, a następnie przewodniczył wyborom na przewodniczącego Młodzieżowej Rady. W tej części kadencji na przewodniczącą wybrano Małgorzatę Witek, natomiast na jej zastępców Bartłomieja Bodaka oraz Ksawerego Dembińskiego. Stanowisko sekretarza objęła Beata Szeszuła. Dokonano także wyborów członków komisji skrutacyjnej i rewizyjnej: Katarzynę Koebsch(Przewodniczącą KS), Adriannę Małecką oraz Wojciecha Nowaka, Mateusza Ziółkowskiego(Przewodniczącego KR), Mikołaja Oparowskiego oraz Franciszka Ambrosiousa.

Dyskusje, które miały miejsce podczas sesji skupiały się wokół różnorodnych tematów:  podjęto m.in. uchwałę o powołaniu Komisji ds. Samorządów Uczniowskich, uchwałę o wydaniu opinii w sprawie PU Radnego RMP Tomasza Wierzbickiego dotyczącego uchwalenia jednolitej polityki młodzieżowej w Poznaniu czy też uchwałę o wprowadzeniu nowego systemu do głosowania. Rozmawialiśmy też na temat naszego pierwszego dużego projektu wydarzenia w tej części kadencji-Kongresu Poznańskich Samorządów Uczniowskich.

Prace w tej części kadencji znacząco przyspieszają – już 14.11 o godzinie 13:00 odbędzie się kolejna sesja MRMP! Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z porządkiem obrad i odwiedzenia nas w Urzędzie Miasta Poznania!