Nowe Oblicze

Młodzieżowej Rady

Miasta Poznania

Slider

Dni

:
Godzin

:
Minut

:
Sekund

Aktualności


youth power

„Youth Power- Siła Młodzieżowych Rad”

Obecnie trwa piąte (ale niestety już ostatnie) spotkanie w ramach projektu „Youth Power- Siła Młodzieżowych Rad” w Murzynowie. Uczestnicy mają…Więcej

O nas

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania jest organem konsultacyjnym i reprezentującym młodzież w strukturach lokalnych. Każda szkoła ponadgimnazjalna ma prawo wybrać jednego przedstawiciela do reprezentowania jej w MRMP. Młodzieżowa Rada Miasta ma charakter apolityczny. Radni są wybierani na dwuletnie kadencje w powszechnych wyborach przez swoje okręgi wyborcze, którymi są ich szkoły. Siedzibą Rady, gdzie odbywają się sesje, jest Urząd Miasta Poznania. Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, naszym celem jest reprezentowanie poznańskiej młodzieży, wspomaganie aktywności młodych oraz rozpowszechnianie idei samorządowej. Rada ma również na celu promować patriotyczne wartości. Pracami Młodzieżowej Rady Miasta Poznania kieruje Prezydium, które składa się z Przewodniczącego (Karol Błasiński), dwóch Wiceprzewodniczących (Rafał Bilicki oraz Adrian Celebański) oraz Sekretarz....

Nasi partnerzy

Patronat honorowy