Nowe Oblicze

Młodzieżowej Rady

Miasta Poznania

Slider

O nas

Poznan_10-2013_img11_Jesuit_College

 

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania jest organem konsultacyjnym i reprezentującym młodzież w strukturach lokalnych. Każda szkoła ponadgimnazjalna ma prawo wybrać jednego przedstawiciela do reprezentowania jej w MRMP. Młodzieżowa Rada Miasta ma charakter apolityczny. Radni są wybierani na dwuletnie kadencje w powszechnych wyborach przez swoje okręgi wyborcze, którymi są ich szkoły. Siedzibą Rady, gdzie odbywają się sesje, jest Urząd Miasta Poznania. Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady  Miasta Poznania, naszym celem jest  reprezentowanie poznańskiej młodzieży, wspomaganie aktywności młodych oraz rozpowszechnianie idei samorządowej. Rada ma również na celu promować patriotyczne wartości. Pracami Młodzieżowej Rady Miasta Poznania kieruje Prezydium, które aktualnie składa się z Przewodniczącej (Małgorzaty Witek) oraz dwóch Wiceprzewodniczących (Bartłomiej Bodak oraz Ksawery Dembiński). Aby usprawnić działania naszej Rady, powołane zostały komisje: skrutacyjna, rewizyjna, ds. Samorządów Uczniowskich. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania jest organem, który łączy młodych ludzi, którym zależy na lokalnej społeczności. Nasi Radni mają okazję, żeby zdobyć wiedzę o samorządności w praktyce, której nie są w stanie zdobyć w szkole.

facebook