Nowe Oblicze

Młodzieżowej Rady

Miasta Poznania

Slider

Patronaty honorowe

Honorowy Patronat Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

Jeśli chcą Państwo uzyskać honorowy patronat Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem mrm.poznan@gmail.com O przyznaniu honorowego patronatu Młodzieżowa Rada Miasta decyduje poprzez głosowanie na sesji, dlatego osoba ubiegająca się proszona jest o wystąpienie podczas sesji i przedstawienie wydarzenia, nad którym Młodzieżowa Rada ma objąć patronat. W przedstawieniu wydarzenia ważne będą następujące informacje:

  • data i miejsce wydarzenia,
  • cel wydarzenia i jego przebieg,
  • planowana liczba odbiorców wśród młodzieży,
  • dostępność wydarzenia (wstęp wolny, zapisy, wstęp płatny),
  • powód ubiegania się o honorowy patronat MRMP.

Uprzejmie przypominamy, iż Młodzieżowa Rada Miasta Poznania jest apartyjna, dlatego wydarzenia, nad którymi obejmujemy patronat nie mogą mieć charakteru politycznego. Honorowy patronat MRMP nie wiąże się z żadną pomocą finansową. Jedynym wsparciem, jakiego może udzielić Młodzieżowa Rada jest promocja wydarzenia poprzez naszą stronę internetową, strony w mediach społecznościowych i przekazanie informacji do szkół średnich na terenie Poznania. Nadanie honorowego patronatu wiąże się z obowiązkiem informowania o tym uczestników (np. poprzez logo na plakacie), a także z wizytą delegacji MRMP na wydarzeniu.

Uprzejmie prosimy również o to, by plakaty, którymi reklamowane będzie wydarzenie były rozwieszane w legalnych miejscach.


 

Honorowy patronat Młodzieżowej Rady Miasta Poznania nad działaniami charytatywnymi.

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania docenia wszelkie działania charytatywne, dlatego też ich organizatorzy również mogą ubiegać się o honorowy patronat Młodzieżowej Rady. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem mrm.poznan@gmail.com. Tak samo, jak w przypadku patronatu nad zwykłymi wydarzeniami, Młodzieżowa Rada Miasta Poznania może pomóc wypromować działanie charytatywne wśród poznańskiej młodzieży, a patronat równoznaczny jest z obecnością delegacji MRMP podczas wydarzenia.