Nowe Oblicze

Młodzieżowej Rady

Miasta Poznania

Slider

Skład rady

II Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 2016 / 2018 - II połowa

Małgorzata Witek

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady

IX LO im. Karola Libelta w Poznaniu

Bartłomiej Bodak

Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady

VIII LO im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Ksawery Dembiński

Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady

II LO im. Generałowej Zamoyskiej

i Heleny Modrzewskiej

Beata Szeszuła

Sekretarz Młodzieżowej Rady

V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

Katarzyna Koebsch

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej

XVI LO Poznań

Jan Janczura

XX LO im. K.I. Gałczyńskiego w Poznaniu

Adrianna Małecka

XIV LO im. Kazimierza Wielkiego

Luiza Rybarczyk

Zespół Szkół Licealno - Technicznych

Robert Nowakowski

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu

Aldona Michalska

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6

Wojciech Nowak

Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Stanisława Staszica

Eliza Żymałkowska

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych

Mateusz Ziółkowski

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Julia Waligóra

III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu

Jędrzej Bartosik

VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu

Weronika Dura

Zespół Szkół Mechanicznych

Mateusz Kostyk

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych

Joanna Narowska

Zespół Szkół Odzieżowych

Jakub Nowak

IV LO im. KEN

Radosław Kawałek

Publiczne LO im. Romka Strzałkowskiego

Łukasz Kopczyński

I LO im. Karola Marcinkowskiego

Klaudia Seifert

Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego

Natalia Ślusarek

XI LO im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich

Mirella Migacz

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8

Julia Prinz

VI LO im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu

Jagoda Szefler

XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu

Franciszek Ambrosius

Publiczne LO im. bł. Natalii Tułasiewicz

Katarzyna Jamróz

Zespół Szkół Handlowych im. Poznańskiego Czerwca '56

Marcin Nadstawski

Zespół Szkół Salezjańskich

Mikołaj Oparowski

XVII LO im. prof. Józefa Tischnera

Sandra Grzelaszyk

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika

Jakub Putto

Zespół Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego

II Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 2016 / 2018

Maksymilian Bartkowiak

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

VII LO im. Dąbrówki

Martyna Brzuszkiewicz

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego

Jakub Czajka

Sekretarz MRMP

VI LO im.Ignacego Jana Paderewskiego

Mateusz Durski

International School of Poznań

Gabriela Filipowicz

Wiceprzewodnicząca MRMP

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Patryk Furmanowicz

Zespół szkół gimnazjalno-licealnych

Jan Janczura

XX Liceum im. K.I. Gałczyńskiego

Katarzyna Kalwarczyk

XXIX LO im. KEN

Amadeusz Kistowski

Wiceprzewodniczący MRMP

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz

Katarzyna Koebsch

XVI LO Poznań

Zuzanna Kowalczyk

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika

Adrianna Małecka

XIV LO im. Kazimierza Wielkiego

Mateusz Maślanka

Zespół Szkół Zawodowych nr 1/Technikum nr 6

Aleksander Mazurek

Przewodniczący MRMP

XII Liceum Ogólnokształcące

Mateusz Mączkowski

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Aldona Michalska

XXX Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Poznaniu

Wojciech Nowak

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica

Robert Nowakowski

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Warzywna 19

Luiza Rybarczyk

Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Poznaniu

Jagoda Szefler

XXV lo im. Generalowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu

Klaudia Seifert

Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu

Beata Szeszuła

V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

Michał Turno

XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich

Eliza Żymałkowska

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych

I Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 2014 / 2016

Maksymilian Bartkowiak

VII LO im. Dąbrówki

Rafał Bilicki

Wiceprzewodniczący

Zespół Szkół Licealno - Technicznych

Karol Błasiński

Przewodniczący

International School of Poznań

Adrian Celebański

Wiceprzewodniczący
Zespół Szkół Komunikacji
im. Hipolita Cegielskiego

Jakub Czajka

VI LO im. Ignacego Jana Paderewskiego

Piotr Ćwiek

II LO im. Generałowej
Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej

Hanna de Bruijn

LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

Michał Dymarski

III LO im. św. Jana Kantego

Gabriela Filipowicz

Publiczne Szkoły Salezjańskie

Weronika Kęsy

Sekretarz

Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN

Amadeusz Kistowski

LO Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców im. Bł. Natalii Tułasiewicz

Marta Kowalska

IX LO im. Karola Libelta

Patryk Lipiecki

Zespół Szkół Budownictwa Nr. 1

Maria Łacka

IV LO im. KEN

Mikołaj Łączkowski

Zespół Szkół Zakonu Pijarów

Bartosz Maćkowiak

VIII LO im. Adama Mickiewicza

Aleksander Mazurek

XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie

Krzysztof Rolnik

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 2 im. Charles de Gaulle'a

Andrzej Rassek

XI LO im. J.W Zembrzuskich w Poznaniu

Weronika Sasin

XXV LO im. Generałowej
Jadwigi Zamoyskiej

Karolina Włodarczak

XIV LO im. Kazimierza Wielkiego

Zofia Zaborowska

Zespół Szkół Handlowych
im. Bohaterów Poznańskiego
Czerwca 56