Komisje

Komisja ds. Edukacji Obywatelskiej

 zajmuje się zwiększaniem świadomości i partycypacji społecznej wśród młodzieży, zapoznawaniem z przysługującymi jej prawami oraz przedstawianiem możliwości uczestnictwa w młodzieżowych inicjatywach.

Skład Komisji:

 1. Tymoteusz Borsiak – Przewodniczący
 2. Oskar Turowicz – Zastępca Przewodniczącego
 3. Anna Girzak – Sekretarz
 4. Mateusz Bil
 5. Stanisław Białka
 6. Łukasz Grabarski
 7. Oliwia Matysiak
 8. Tomasz Poprawski
 9. Aleksandra Sroka
 10. Filip Surmacz

Komisja ds. Klimatu i Ochrony Środowiska

dba o miejską przestrzeń, tereny zielone i zabiega o przemianę Poznania w miejsce przyjazne klimatowi i wszystkim organizmom żywym. Jest także odpowiedzialna za współpracę inicjatywami i ruchami, które mają na celu poprawę stanu środowiska.

Skład Komisji:

 1. Bartosz Bilski – Przewodniczący
 2. Matylda Walkowiak – Zastępczyni Przewodniczącego
 3. Anna Girzak – Sekretarz
 4. Stanisław Białka
 5. Zuzanna Dybek
 6. Oliwia Matysiak
 7. Marta Mikołajczak
 8. Jagoda Moniak
 9. Kacper Nowicki
 10. Jan Leda
 11. Miłosz Wiertel

Komisja ds. Komunikacji Medialnej

informuje o działaniach MRM, rozpowszechniania świadomość o nich oraz promuje i zwiększa poziom wiedzy o Radzie, zwłaszcza wśród młodzieży

Skład Komisji:

 1. Tomasz Poprawski – Przewodniczący
 2. Filip Surmacz – Zastępca Przewodniczącego
 3. Stanisław Białka – Sekretarz
 4. Patryk Bembnowski
 5. Martyna Chmielecka
 6. Martyna Dobska
 7. Anna Girzak
 8. Marta Janicka
 9. Amelia Łakoma
 10. Aleksander Mieszała
 11. Kacper Nowicki
 12. Anna Stachowiak
 13. Oskar Turowicz
 14. Filip Zarębczan

– Komisja ds. Kultury i Sportu

zajmuje się wspieraniem inicjatyw kulturalnych i sportowych w Poznaniu, a także promowaniem młodych osób uprawiających sport i działających na płaszczyźnie kulturalnej.

Skład Komisji:

 1. Aleksandra Sroka – Przewodnicząca
 2. Maria Nowakowska – Zastępczyni Wiceprzewodniczącej
 3. Adam Ciborek – Sekretarz
 4. Patryk Bembnowski
 5. Tymoteusz Borsiak
 6. Martyna Chmielecka
 7. Martyna Dobska
 8. Marcel Kujawa
 9. Marta Hała
 10. Aleksander Mieszała
 11. Wiktoria Przybył
 12. Martyna Skuła

Komisja ds. Polityki Społecznej

mająca na celu rozwój społeczności, oraz jednostek poprzez projekty społeczne. Stawiamy na wsparcie młodzieży w czasie pandemii, edukację, uświadamianie i integrację. Zajmuje się również tematem dyskryminacji.

Skład Komisji

 1. Maria Nowakowska – Przewodnicząca
 2. Adam Ciborek – Zastępca Przewodniczącego
 3. Oskar Turowicz – Sekretarz
 4. Mateusz Bil
 5. Bartosz Bilski
 6. Tymoteusz Borsiak
 7. Łukasz Grabarski
 8. Paweł Kubiak
 9. Amelia Łakoma
 10. Maksymilian Maślanka
 11. Oliwia Matysiak
 12. Aleksander Mieszała
 13. Wiktoria Przybył
 14. Aleksandra Sroka
 15. Anna Stachowiak
 16. Miłosz Wiertel

– Komisja ds. Relacji Zewnętrznych

nawiązuje i prowadzi współpracę między MRMP a innymi młodzieżowymi radami i organizacjami na terenie Polski i za granicą. Podejmuje kwestie działań związanych z mniejszościami narodowymi, etnicznymi, religijnymi i rasowymi na terenie miasta Poznania.

Skład Komisji:

 1. Paweł Kubiak – Przewodniczący
 2. Filip Surmacz – Zastępca Przewodniczącego
 3. Tomasz Poprawski – Sekretarz
 4. Zuzanna Dybek
 5. Marta Janicka
 6. Marta Mikołajczak
 7. Matylda Walkowiak

– Komisja ds. Samorządów Uczniowskich

zajmująca się szeroko pojętą współpracą z SU. Stawiamy na integrację młodzieży, oraz promowanie aktywności społecznej wśród nich. Naszym celem jest poprawa komunikacji między SU w szkołach i pomoc w rozwoju projektów.

Skład Komisji:

 1. Maria Nowakowska – Przewodnicząca
 2. Łukasz Grabarski – Zastępca Przewodniczącej
 3. Miłosz Wiertel – Sekretarz
 4. Mateusz Bil
 5. Martyna Domańska
 6. Martyna Feferkuch
 7. Marta Janicka
 8. Jan Leda
 9. Jagoda Moniak
 10. Kacper Nowicki

Komisja Rewizyjna

 sprawuje stały nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Poznania pod względem legalności, gospodarności, rzetelności celowości oraz dokumentacji ze stanem faktycznym.

Skład Komisji:

 1. Aleksandra Ortyl – Przewodnicząca
 2. Marta Mikołajczak – Zastępczyni Przewodniczącej
 3. Anna Stachowiak – Sekretarz

Komisja Skrutacyjna

przeprowadza głosowania nad uchwałami
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Skład Komisji:

 1. Adama Przybecki- Ciborek – Przewodniczący
 2. Jagoda Moniak – Zastępczyni Przewodniczącego
 3. Paweł Kubiak – Sekretarz
 4. Amelia Łakoma
 5. Aleksandra Ortyl

Skip to content