Komisje

Komisja ds. Edukacji Obywatelskiej

 zajmuje się zwiększaniem świadomości i partycypacji społecznej wśród młodzieży, zapoznawaniem z przysługującymi jej prawami oraz przedstawianiem możliwości uczestnictwa w młodzieżowych inicjatywach.

Skład Komisji:

Skład Komisji:

 1. Stanisław Białka – Przewodniczący
 2. Tomasz Poprawski – Zastępca Przewodniczącego
 3. Julia Fetter – Sekretarz
 4. Mateusz Bil
 5. Martyna Dobska
 6. Jan Jaranowski
 7. Mateusz Kaźmierczak
 8. Kacper Kaźmierczak
 9. Wojciech Klimecki
 10. Piotr Krzeszkiewicz
 11. Aleksandra Sroka

Komisja ds. Klimatu i Ochrony Środowiska

dba o miejską przestrzeń, tereny zielone i zabiega o przemianę Poznania w miejsce przyjazne klimatowi i wszystkim organizmom żywym. Jest także odpowiedzialna za współpracę inicjatywami i ruchami, które mają na celu poprawę stanu środowiska.

Skład Komisji:

 1. Bartosz Bilski – Przewodniczący
 2. Matylda Walkowiak – Zastępczyni Przewodniczącego
 3. Julia Fetter – Sekretarz
 4. Jan Leda

– Komisja ds. Kultury i Sportu

zajmuje się wspieraniem inicjatyw kulturalnych i sportowych w Poznaniu, a także promowaniem młodych osób uprawiających sport i działających na płaszczyźnie kulturalnej.

Skład Komisji:

 1. Aleksandra Sroka – Przewodnicząca
 2. Kacper Kaźmierczak – Zastępca Przewodniczącej
 3. Julia Fetter – Sekretarz
 4. Martyna Domańska
 5. Marta Hała
 6. Konrad Kirsza
 7. Matylda Walkowiak
 8. Ora Walkowska
 9. Mateusz Wolicki

Komisja ds. Polityki Społecznej

mająca na celu rozwój społeczności, oraz jednostek poprzez projekty społeczne. Stawiamy na wsparcie młodzieży w czasie pandemii, edukację, uświadamianie i integrację. Zajmuje się również tematem dyskryminacji.

Skład Komisji:

 1. Wojciech Klimecki – Przewodniczący
 2. Małgorzata Spychalska – Zastępczyni Przewodniczącego
 3. Jan Jaranowski – Sekretarz
 4. Aleksandra Sroka
 5. Hanna Kobylacka
 6. Zuzanna Bałażyk
 7. Mateusz Bil
 8. Martyna Dobska
 9. Martyna Domańska
 10. Marta Janicka
 11. Konrad Kirsza
 12. Piotr Krzeszkiewicz
 13. Jagoda Moniak
 14. Maria Nowakowska
 15. Laura Werbińska
 16. Mateusz Wolicki

– Komisja ds. Relacji Zewnętrznych

nawiązuje i prowadzi współpracę między MRMP a innymi młodzieżowymi radami i organizacjami na terenie Polski i za granicą. Podejmuje kwestie działań związanych z mniejszościami narodowymi, etnicznymi, religijnymi i rasowymi na terenie miasta Poznania.

Skład Komisji:

 1. Tomasz Poprawski – Przewodniczący
 2. Stanisław Białka – Zastępca Przewodniczącego
 3. Hanna Kobylacka – Sekretarz
 4. Bartosz Bilski
 5. Marta Janicka
 6. Maria Nowakowska
 7. Małgorzata Spychalska
 8. Matylda Walkowiak
 9. Ora Walkowska
 10. Mateusz Wolicki

– Komisja ds. Samorządów Uczniowskich

zajmująca się szeroko pojętą współpracą z SU. Stawiamy na integrację młodzieży, oraz promowanie aktywności społecznej wśród nich. Naszym celem jest poprawa komunikacji między SU w szkołach i pomoc w rozwoju projektów.

Skład Komisji:

 1. Mateusz Bil – Przewodniczący
 2. Martyna Dobska – Zastępczyni Przewodniczącego
 3. Maria Nowakowska – Sekretarz
 4. Zuzanna Bałażyk
 5. Martyna Domańska
 6. Marta Janicka
 7. Jan Jaranowski
 8. Kacper Kaźmierczak
 9. Mateusz Kaźmierczak
 10. Konrad Kirsza
 11. Wojciech Klimecki
 12. Piotr Krzeszkiewicz
 13. Jagoda Moniak
 14. Aleksandra Ortyl
 15. Małgorzata Spychalska
 16. Laura Werbińska

Komisja Rewizyjna

 sprawuje stały nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Poznania pod względem legalności, gospodarności, rzetelności celowości oraz dokumentacji ze stanem faktycznym.

Skład Komisji:

 1. Aleksandra Ortyl – Przewodnicząca
 2. Marta Mikołajczak – Zastępczyni Przewodniczącej
 3. Anna Stachowiak – Sekretarz

Komisja Skrutacyjna

przeprowadza głosowania nad uchwałami
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Skład Komisji:

 1. Adama Przybecki- Ciborek – Przewodniczący
 2. Jagoda Moniak – Zastępczyni Przewodniczącego
 3. Paweł Kubiak – Sekretarz
 4. Amelia Łakoma
 5. Aleksandra Ortyl

Skip to content