Uchwały IV kadencji

IV SESJA

Uchwała nr XX/4/2020 w sprawie nadania tytułu “Honorowej Członkini Młodzieżowej Rady Miasta Poznania” Pani Julii Waligórze.

Uchwała nr XIX/4/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr X/4/2020 Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Uchwała nr XVIII/4/2020 w sprawie wygaszenia mandatu Radnej Hanny Kaczmarek.

Uchwała nr XV/4/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu
“Szanuj Ratownika”

Uchwała nr XVI/4/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “be”.

Uchwała nr XVII/4/2020 w sprawie podjęcia współpracy nad wspólnym projektem z Fundacją “Zmiana Dla Jutra”.

III SESJA

Nie podjęto żadnych uchwał

II SESJA

Uchwała nr VIII/4/2020 w sprawie Komisji ds. Edukacji Obywatelskiej.

Uchwała nr IX/4/2020 w sprawie Komisji ds. Klimatu i Ochrony Środowiska.

Uchwała nr XI/4/2020 w sprawie Komisji ds. Komunikacji Medialnej.

Uchwała nr VII/4/2020 w sprawie Komisji ds. Kultury i Sportu.

Uchwała nr X/4/2020 w sprawie Komisji ds. Polityki Społecznej.

Uchwała nr XII/4/2020 w sprawie Komisji ds. Relacji Zewnętrznych.

Uchwała nr XIII/4/2020 w sprawie Komisji ds. Samorządów Uczniowskich.

Uchwała nr XIV/4/2020 w sprawie oświadczenia ws orzeczenia TK.

I SESJA

Uchwała nr V/4/2020 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr I/4/2020 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr II/4/2020 w sprawie powołania Przewodniczącego.

Uchwała nr IV/4/2020 w sprawie powołania Sekretarza.

Uchwała nr III/4/2020 w sprawie powołania Wiceprzewodniczących.

Uchwała nr VI/4/2020 w sprawie wystąpienia z apelem przeciw dyskryminacji.

Uchwały III kadencji

Folknij Się (Honorowy Patronat)

Hey teacher! (Honorowy Patronat)

Horyzont kina (Honorowy Patronat)

Komisja ds. miejskich i urbanistycznych

Komisja ds. Międzynarodowej wymiany Rad

Komisja ds. Organizacji Kongresu SU

Komisja ds. SU

NIEznana Tarczyca (Honorowy Patronat)

Otwórz się na WIĘCEJ
(Honorowy Patronat)

PozMoot (Honorowy Patronat)

Poznań bez Wstydu
(Honorowy Patronat)

reAKCJA (Honorowy Patronat)

Wniosek o utworzenie biblioteczki
(Honorowy Patronat)

Skrócenie kadencji MRMP

Skip to content