Uchwały

Folknij Się (Honorowy Patronat)

Hey teacher! (Honorowy Patronat)

Horyzont kina (Honorowy Patronat)

Komisja ds. miejskich i urbanistycznych

Komisja ds. Międzynarodowej wymiany Rad

Komisja ds. Organizacji Kongresu SU

Komisja ds. SU

NIEznana Tarczyca (Honorowy Patronat)

Otwórz się na WIĘCEJ
(Honorowy Patronat)

PozMoot (Honorowy Patronat)

Poznań bez Wstydu
(Honorowy Patronat)

reAKCJA (Honorowy Patronat)

Wniosek o utworzenie biblioteczki
(Honorowy Patronat)

Skrócenie kadencji MRMP