Aktualności

XVII Sesja

20 maja o godzinie 15:00 odbędzie się XVII Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Na Sesji Rada podejmie temat międzyszkolnej zbiórki dla mieszkańców Charkowa, natomiast Prezydium udzieli informacji o działalności w programie Future Mentors. Przeprowadzi również głosowanie nad uchwałą w sprawie stanowiska do Studium uwarunkowań i kierunków miasta Poznania. Rada rozpatrzy też trzy wnioski o honorowe patronaty. Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali +1 w Urzędzie Miasta Poznania, natomiast gości serdecznie zapraszamy na platformę ZOOM.

XVI Sesja

22 kwietnia o godzinie 17:00 odbędzie się XVI Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Na Sesji Rada podejmie temat jednorazowych stypendiów dla ukraińskich sportowców trenujących na terenie miasta, oraz omówi działalność w programie Future Mentors. Przeprowadzi również nowelizację dwóch uchwał w sprawie Deklaracji Współpracy Młodzieżowych Rad Aglomeracji Poznańskiej i składów osobowych Komisji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Rada rozpatrzy też cztery wnioski o honorowe patronaty. Sesja odbędzie się na platformie ZOOM.

XV Sesja

4 marca o godzinie 17:00 odbędzie się XV Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Na Sesji Rada podejmie aktualny temat wojny w Ukrainie i omówi działania pomocowe. Podsumuje też współpracę z Młodzieżowymi Radami na terenie kraju na działaniami dotyczącymi uchwały ,,Lex Czarnek”. Przedstawiciele i Przedstawicielki Komisji zdają sprawozdanie z dotychczasowych prac. Sesja odbędzie się na platformie ZOOM.

XIV Sesja

11 lutego o godzinie 17:00 odbędzie się XIV Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Na sesji Rada zaopiniuje projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania skwerowi u zbiegu ulic Serafitek i Kórnickiej nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młodzieżowa Rada wyda również opinię w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Poznania zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia “Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu. Podsumowany zostanie także projekt ,,Niemy krzyk pokolenia Z” realizowany we współpracy z Fundacją Zmiana Dla Jutra. Rada rozpatrzy również dwa wnioski o nadanie honorowego patronatu i uzupełni skład Komisji Skrutacyjnej. Sesja odbędzie się na platformie ZOOM.

XIII Sesja

22 grudnia o godzinie 16:00 odbędzie się XIII Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Na sesji Rada omówi wniosek dotyczący wpisania w plan finansowy i utrzymania punktów wymiany plastikowych butelek. Rada rozpatrzy również dwa wnioski o nadanie honorowego patronatu, oraz przedstawi sprawozdania z prac Komisji. Pojawi się dyskusja na temat współpracy z Centrum Inicjatyw Lokalnych, oraz dyskusja nad stanowiskiem w sprawie projektu uchwały kierunkowej dla Prezydenta Poznania, dotyczącej podjęcia działań na rzecz ogłoszenia moratorium na wycinkę drzew w lasach miejskich oraz w strefie ochronnej Miasta pod zarządem Lasów Państwowych. Tradycyjnie sesja odbędzie się na platformie ZOOM.

XII Sesja

26 listopada o godzinie 17:00 odbędzie się XII Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Na sesji Rada złoży uwagi i sugestie dotyczące projektu kampanii profilaktycznej dot. zdrowia, psychicznego skierowanej do młodzieży, oraz uaktualni składy komisji. Wystosuje również wniosek do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych zakazujących poruszania się na obszarze Miasta Poznania pojazdami opatrzonymi niektórymi treściami. Pojawi się również jeden wniosek o honorowy patronat. Tradycyjnie sesja odbędzie się na platformie ZOOM.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji MRMP proszone są kontakt mailowy w celu udostępnienia linku do spotkania.
W załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

XI Sesja

15 października o godzinie 14:00 odbędzie się XI Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Na sesji przyjęte zostaną ślubowania nowych Radnych (zgłoszonych w naborze uzupełniającym w tym roku szkolnym). Ponadto Rada głosować będzie nad uchwałą w sprawie zmian w Statucie MRMP. Rada zagłosuje również nad zmianami w poszczególnych Komisjach MRMP oraz nad nadaniem patronatów dla zgłoszonych inicjatyw młodzieżowych. Przedstawiony zostanie także projekt uchwały w sprawie stanowiska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Sołacz – część C” w Poznaniu. Sesja odbywa się w trybie hybrydowym, jednak gości zapraszamy online na platformę ZOOM.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji MRMP proszone są kontakt mailowy w celu udostępnienia linku do spotkania.
W załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

X Sesja

X Sesja 18 czerwca o godzinie 14:00 odbędzie się X Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Rada zajmie się wyborem nowego Prezydium z uwagi na rezygnację dotychczasowego Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarz. Dodatkowo Rada zajmie się wnioskiem radnego Kacpra Nowickiego do Radnych Miasta Poznania ws. podjęcia działań mających na celu odwołanie Radnego Miasta Poznania Przemysława Alexandrowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania. Radna Aleksandra Sroka przedstawi także stan prac nad stworzeniem w poznańskich szkołach tzw. Punktów Pomocy Okresowej. Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym. Jest możliwość uczestniczenia w obradach na Sali Białej i Malinowej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 lub poprzez spotkanie na platformie ZOOM.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji MRMP proszone są kontakt mailowy w celu udostępnienia linku do spotkania.
W załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

IX Sesja

28 maja o godzinie 16:00 odbędzie się IX Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Rada skupi się głównie na podsumowaniu dotychczasowej działalności i omówieniu podsumowania prac nad obecnie prowadzonymi projektami. Zajmie się kwestią powołania miejskiego Rzecznika Praw Ucznia i utworzenia Punktów Pomocy Okresowej w poznańskich szkołach. Tradycyjnie sesja odbędzie się na platformie ZOOM.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji MRMP proszone są kontakt mailowy w celu udostępnienia linku do spotkania.
W załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

VIII Sesja

23 kwietnia o godzinie 16:00 odbędzie się VIII Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Przegłosujemy projekt uchwały w sprawie podpisania listu intencyjnego z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza dot. nawiązania współpracy edukacyjnej. Wystosujemy także wniosek o uwzględnienie w planie finansowym Miasta Poznania wzrostu nakładów na realizację Programu Rowerowego Miasta Poznania oraz przyspieszenie realizacji inwestycji rowerowych do Prezydenta Jacka Jaśkowiaka. W planach mamy także rozmowę z Zastępczynią Dyrektora PCŚ Urszulą Mańkowską w sprawie współpracy przy projekcie dotyczącym zdrowia młodego pokolenia.Tradycyjnie sesja odbędzie się na platformie ZOOM.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji MRMP proszone są kontakt mailowy w celu udostępnienia linku do spotkania.
W załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

VII Sesja

26 marca o godzinie 16:00 odbędzie się VII Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Zaopiniujemy projekt uchwały w sprawie programu preferencji dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, posiadających odznaczenie III stopnia. Podejmiemy także stanowisko w sprawie poprawek Rady Osiedla Sołacz do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Sołacz –część B” oraz „Sołacz – część C”. Tradycyjnie sesja odbędzie się na platformie ZOOM.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji MRMP proszone są kontakt mailowy w celu udostępnienia linku do spotkania.
W załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

VI Sesja

W najbliższy piątek, 26 lutego o godzinie 16:00 odbędzie się VI Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. W trakcie sesji omówimy projekt sprzątania brzegu Warty we współpracy z organizacjami młodzieżowymi, przedstawimy udział MRMP w zbiórce na pogorzelców na Os. Kopernika w Poznaniu oraz zaprezentujemy realizację projektu “POZnaj Miasto”. Tradycyjnie sesja odbędzie się na platformie ZOOM.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji MRMP proszone są kontakt mailowy w celu udostępnienia linku do spotkania.
W załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

V Sesja

22 stycznia o godzinie 16:00 odbędzie się V Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Już tradycyjnie odbędzie się ona platformie ZOOM. Rozpatrzymy kilka wniosków o nadanie honorowych patronatów, podsumujemy działalność MRMP w sezonie świąteczno-noworocznym, a także podczas przerwy zimowej. Omówimy także zaangażowanie MRMP w rozpowszechnianie ankiety Zespołu Oświatowego Miasta Poznania 2020+ walidującej działalność poznańskich szkół na płaszczyźnie edukacyjnej i społecznej. Zamierzamy także określić priorytety naszej działalności na 2021 rok.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji MRMP proszone są kontakt mailowy w celu udostępnienia linku do spotkania.
W załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

IV Sesja

W piątek 18 grudnia o 16:00 odbędzie się IV Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Rozpatrzymy na niej dwa wnioski o honorowy patronat i projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy z Fundacją Dla Jutra. Zaprezentujemy odświeżoną wersję naszej strony internetowej, od niedawna przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczoną sprawnością, a także przedyskutujemy tryb publicznych transmisji sesji i posiedzeń Komisji. Planujemy także omówić zaangażowanie MRMP w Politykę Równościową Miasta Poznania.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji MRMP proszone są kontakt mailowy w celu udostępnienia linku do spotkania.
W załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

III Sesja

W piątek 20 listopada odbędzie się III Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Będziemy na niej gościć Radnego Miasta Poznania Tomasza Stachowiaka. Ponadto nasze obrady będą bogate w sprawozdania z nowo utworzonych Komisji oraz naszego ostatniego wystąpienia na sesji Rady Miasta Poznania. Ponadto zajmiemy się również akcją zbierania niedopałków papierosów w symbolicznych miejscach na terenie Poznania. Omówimy również nasz udział w 29 finale WOŚP. Do zobaczenia!


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji MRMP proszone są kontakt mailowy w celu udostępnienia linku do spotkania.
W załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

II Sesja

6 listopada o 16:00 na platformie ZOOM odbędzie się II Sesja IV Kadencji MRMP. Powołamy Komisje, w których prowadzić będziemy prace merytoryczne, przedyskutujemy kwestie organizacyjne i omówimy udział w debacie o codzienności oświaty wraz z gościnią dr. Iwoną Chmurą-Rutkowską


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji MRMP proszone są kontakt mailowy w celu udostępnienia linku do spotkania.
W załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozpoczęliśmy IV Kadencję

W ostatni piątek 23 października uroczyście rozpoczęliśmy IV kadencję Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Niestety, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, Sesja Inauguracyjna przebiegała w formie zdalnej. Jak zawsze posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miasta Poznania- Pan Grzegorz Ganowicz. Przed przystąpieniem do ślubowania stwierdził on kworum i przywitał obradujących z nami gości. Byli z nami m.in. Radny Miasta i nasz Opiekun – Bartłomiej Ignaszewski i Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. młodzieży Pani Anna Wawdysz. Jako nowi radni oraz radne przeszliśmy do kolejnego i zarazem najważniejszego punktu obrad – wyboru Przewodniczącego MRMP. Rada jednogłośnie wybrała na to stanowisko Kacpra Nowickiego. Świeżo powołany Przewodniczący “przejął pałeczkę” oraz, zgodnie z porządkiem obrad, zarządził wybory na wiceprzewodniczących MRMP. Wzięło w nich udział czterech kandydatów oraz jedna kandydatka. Walka o te stanowiska była bardzo zacięta, a świadczy o tym czas prezentacji i samych wyborów, który wyniósł półtorej godziny. Ostatecznie Rada wybrała Tymoteusza Borsiaka, Oskara Turowicza oraz Bartosza Bilskiego na wiceprzewodniczących. Gdy za oknami zrobiło się już ciemno, Przewodniczący, zbliżając się powoli do końca posiedzenia, zarządził wybory na Sekretarza MRMP. Rada wybrała na ten urząd Aleksandrę Srokę. Końcowym punktem Sesji Inauguracyjnej było uchwalenie apelu dyskryminacyjnego przygotowanego przez Radnego Stanisława Białkę, który niezwykle wszystkich poruszył i wywołał spore zainteresowanie. Rada uzgodniła, że w najbliższych tygodniach zorganizuje kolejną sesję, podczas której skupi się na powołaniu nowych Komisji.

Sesja Inauguracyjna IV Kadencji MRMP


Już 23 października o 16:00 na platformie ZOOM odbędzie się I Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Z uwagi na sytuację pandemiczną i bardzo dużą liczbę zgłoszeń zamiast uroczystej formy spotkania się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, połączymy się zdalnie. Radni i Radne przyjmą ślubowanie, wybierzemy Prezydium i porozmawiamy o Komisjach, które chcielibyśmy utworzyć w tej Kadencji.

Poniżej tekst ślubowania:

„Uroczyście ślubuję obowiązki w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej młodzieży oraz pomyślny rozwój naszego miasta”


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji MRMP proszone są kontakt mailowy w celu udostępnienia linku do spotkania. W załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zdalnie nie znaczy mniej efektywnie

Kiedy w marcu zeszłego roku zmuszeni byliśmy odwołać w pełni już przygotowany Kongres Samorządów Uczniowskich, wiedzieliśmy, że nie zarzucamy tej inicjatywy na zawsze. 120 zapisanych osób, poinformowaliśmy o przełożeniu wydarzenia i rozpoczęliśmy lock down.

Pod koniec września, dzięki wsparciu Centrum Rozwoju Gminy Kościan i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zorganizowaliśmy wydarzenie nieco skromniejsze wielkością jednak równorzędne merytoryką. 

Postanowiliśmy wspomóc Samorządy Uczniowskie w przestawieniu części ich aktywności na tryb zdalny, pokazać dobre praktyki i podzielić się pomysłami na przyszłość. Dzięki wsparciu ze strony zarządców Strefy +1 ponad 20 osób reprezentujących najaktywniejsze Samorządu Uczniowskie poznańskich szkół spotkało się, aby nawiązać kontakty i rozpocząć sieciowanie współpracy. 

Na początku wydarzenia, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, Pani Iwona Matuszczak-Szulc wprowadziła zaproszonych w tajniki pracy UMP w czasie pandemii. Nasz Radny Oskar Turowicz podzielił się wiedzą praktyczną o debatach Oksfordzkich, pokazując, że debatować można nad sprawami codziennymi jak i ważkimi. Wojciech Janicki opowiedział historię HeyTeacher! – aplikacji stworzonej od podstaw przez poznańską młodzież dla ogółu młodego pokolenia, odpowiadającej na rosnące zapotrzebowanie na korepetycje. Kacper Nowicki, pełniący obecnie obowiązki Przewodniczącego MRMP wprowadził w temat tworzenia mediów społecznościowych SU i integrowaniu wokół nich szkolnej społeczności. Umiejętności, które powinna posiadać każda liderka i każdy lider zgromadzonym zaprezentował główny organizator wydarzenia, Hubert Jeżewski. Swoją obecnością zaszczycił nas także gość niewspółpracujący dotychczas z MRMP. Adam Kąkolewski  współtwórca aplikacji Hypermind zapoznał nas z tajnikami tworzenia projektu od podstaw, kreowania mediów i współpracy zdalnej.

Wszystkim biorącym udział w wydarzeniu serdecznie dziękujemy.

Kongresu Samorządów Uczniowskich nie puszczamy oczywiście w niepamięć, czekamy na lepsze czasy.

Program Grantowy

Na początek roku szkolnego mamy bardzo dobre wieści. Nawiązaliśmy w ostatnich dniach współpracę z Centrum Rozwoju Gminy Kościan, które zaoferowało nam udział w projekcie grantowym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki temu, możliwe stanie się zorganizowanie wydarzenia Zdalnie nie znaczy mniej efektywnie, spotkań klas poznańskich liceów z Konsulami rezydującymi w naszym mieście, a także nawiązanie współpracy strategicznej z nowo powstającą aplikacją HeyTeacher!. Będzie to jedna z pierwszych inicjatyw realizowanych przez IV Kadencję MRMP, której sesja inauguracyjna odbędzie się już w październiku. O przebiegu wszystkich trzech projektów będziemy informować na bieżąco. 

Nabór do IV Kadencji MRMP

9 października zakończył się nabór do IV Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Każda szkoła i Zespół Szkół działający na terenie Gminy Poznań miały możliwość wystawienia swojej jednoosobowej reprezentacji. Otrzymaliśmy 43 zgłoszenia, wszystkie zostały przyjęte. Już 23 października odbędzie się Sesja Inauguracyjna podczas której odbędzie się zaprzysiężenie Radnych, wybór Prezydium, a także utworzone zostaną Komisje. Radni i Radne, którzy w Radzie zasiądą po raz kolejny przedstawią stan prac nad obecnie realizowanymi projektami, a nowi otrzymają okazję do podzielenia się swoimi umiejętnościami i planami na nadchodzący rok. Z uwagi na sytuacje pandemiczną sesja odbędzie się w formie zdalnej, przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Skip to content