Uchwały IV kadencji

X sesja

Uchwała nr XLIII/4/2021 w sprawie wniosku Młodzieżowej Rady Miasta Poznania o odwołanie Radnego Przemysława Alexandrowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania i Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania

Uchwała nr XLII/4/2021 w sprawie powołania Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

Uchwała nr XLI/4/2020 zmieniająca Uchwałę nr III/4/2020 Młodzieżowej Rady Miasta Poznania z dnia 23.10.2020 r. w sprawie powołania Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

Uchwała nr XL/4/2021 w sprawie powołania Przewodniczącego/Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

VIII sesja

Uchwała nr XXXIX/4/2021 w sprawie podjęcia Deklaracji Współpracy Młodzieżowych Rad Aglomeracji Poznańskiej

Uchwała nr XXXVIII/4/2021 w sprawie podpisania listu intencyjnego z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w celu nawiązania współpracy edukacyjnej.

Uchwała nr XXXVII/4/2021 w sprawie złożenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grunwald część B w Poznaniu – rejon ulic Grunwaldzkiej i
Przybyszewskiego w Poznaniu.

Uchwała nr XXXVI/4/2021 w sprawie wniosku Młodzieżowej Rady Miasta Poznania o uwzględnienie w planie finansowym Miasta Poznania wzrostu nakładów na realizację Programu Rowerowego Miasta Poznania oraz przyspieszenie realizacji inwestycji rowerowych.

Uchwała nr XXXV/4/2021 w sprawie wygaszenia mandatu radnemu Piotrowi Banaszakowi.

Uchwała nr XXXIV/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Fashion(A)wear”.

Uchwała nr XXXIII/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “CyberS”.

Uchwała nr XXXII/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Nowa Epoka”.

VII sesja

Uchwała nr XXXI/4/2021 w sprawie wniosku o uwzględnienie w planie finansowym Miasta Poznania, stworzenia i utrzymania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań Punktów Pomocy Okresowej.

Uchwała nr XXX/4/2021 w sprawie opinii Młodzieżowej Rady Miasta Poznania w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Poznania o sygnaturze PU 805/21 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania polegających na przygotowaniu i wdrożeniu na terenie Miasta Poznania programu preferencji dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, posiadających odznaczenie III stopnia.

Uchwała nr XXIX/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “ honoTU ”.

Uchwała nr XXVIII/4/2021 w sprawie stanowiska w sprawie wniosku Rady Osiedla Sołacz o zwiększenie ochrony terenów zieleni na Sołaczu i jak najszybszego uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza.

VI SESJA

Nie podjęto żadnych uchwał

V SESJA

Uchwała nr XXIV/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Time For Design.”.

Uchwała nr XXIII/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “MEETin”.

Uchwała nr XXII/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Strefa Basketu”.

Uchwała nr XXI/4/w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Młodzi o Młodych”.

IV SESJA

Uchwała nr XX/4/2020 w sprawie nadania tytułu “Honorowej Członkini Młodzieżowej Rady Miasta Poznania” Pani Julii Waligórze.

Uchwała nr XIX/4/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr X/4/2020
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Uchwała nr XVIII/4/2020 w sprawie wygaszenia mandatu Radnej Hanny Kaczmarek.

Uchwała nr XV/4/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Szanuj Ratownika”.

Uchwała nr XVI/4/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “be”.

Uchwała nr XVII/4/2020 w sprawie podjęcia współpracy nad wspólnym projektem z Fundacją “Zmiana Dla Jutra”.

III SESJA

Nie podjęto żadnych uchwał

II SESJA

Uchwała nr VIII/4/2020 w sprawie Komisji ds. Edukacji Obywatelskiej.

Uchwała nr IX/4/2020 w sprawie Komisji ds. Klimatu i Ochrony Środowiska

Uchwała nr XI/4/2020 w sprawie Komisji ds. Komunikacji Medialnej.

Uchwała nr VII/4/2020 w sprawie Komisji ds. Kultury i Sportu.

Uchwała nr X/4/2020 w sprawie Komisji ds. Polityki Społecznej.

Uchwała nr XII/4/2020 w sprawie Komisji ds. Relacji Zewnętrznych

Uchwała nr XIII/4/2020 w sprawie Komisji ds. Samorządów Uczniowskich

Uchwała nr XIV/4/2020 w sprawie oświadczenia ws orzeczenia TK.

I SESJA

Uchwała nr V/4/2020 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr I/4/2020 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr II/4/2020 w sprawie powołania Przewodniczącego.

Uchwała nr IV/4/2020 w sprawie powołania Sekretarza.

Uchwała nr III/4/2020 w sprawie powołania Wiceprzewodniczących.

Uchwała nr VI/4/2020 w sprawie wystąpienia z apelem przeciw dyskryminacji.

Uchwały III kadencji

Folknij Się (Honorowy Patronat)

Hey teacher! (Honorowy Patronat)

Horyzont kina (Honorowy Patronat)

Komisja ds. miejskich i urbanistycznych

Komisja ds. Międzynarodowej wymiany Rad

Komisja ds. Organizacji Kongresu SU

Komisja ds. SU

NIEznana Tarczyca (Honorowy Patronat)

Otwórz się na WIĘCEJ
(Honorowy Patronat)

PozMoot (Honorowy Patronat)

Poznań bez Wstydu
(Honorowy Patronat)

reAKCJA (Honorowy Patronat)

Wniosek o utworzenie biblioteczki
(Honorowy Patronat)

Skrócenie kadencji MRMP

Skip to content