Uchwały IV kadencji

XVII sesja

Uchwała nr LXXIX/4/2022 w sprawie stanowiska do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

 

Uchwała nr LXXIX/4/2022 w sprawie stanowiska w sprawie wniosku o zmianę zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

 

Uchwała nr LXXVIII/4/2022 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Diecezjalny Marsz dla Życia”

Uchwała nr LXXVII/4/2022 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “InnHub”.

 

XVI sesja

 

Uchwała nr LXXVI/4/2022 w sprawie zmiany uchwały nr LI/4/2021 Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

 

Uchwała nr LXXV/4/2022 w sprawie zmiany uchwały nr LII/4/2021 Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

 

Uchwała nr LXXIV/4/2022 w sprawie zmiany uchwały nr LV/4/2021 Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

 

Uchwała nr LXXIII/4/22 zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia Deklaracji Współpracy Młodzieżowych Rad Aglomeracji Poznańskiej

 

Uchwała nr LXXII/4/2022 w sprawie wniosku Młodzieżowej Rady Miasta Poznania o uwzględnienie w planie finansowym Miasta Poznania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Poznania dla ukraińskich sportowców trenujących na terenie Miasta Poznania

 

Uchwała nr LXXI/4/2022 w sprawie objęcia honorowym patronatem wydarzenia “Poznański Festiwal Nauki i Sztuki”

 

Uchwała nr LXX/4/2022 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Czas na biznes”

 

Uchwała nr LXIX/4/2022 Młodzieżowej Rady Miasta Poznania w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “CyberInfo”

 

Uchwała nr LXVIII/4/2022 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Fura Szczęścia”

 

Uchwała nr LXXIII/4/2022 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “YEALAN- Let’s Act Now 2022 ”

 

Uchwała nr LXXII/4/2022 w sprawie opinii Młodzieżowej Rady Miasta Poznania w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia “Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu

 

Uchwała nr LXXI/4/2022 w sprawie zmiany uchwały nr I/4/2021 Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

 

Uchwała nr LXX/4/2022 w sprawie opinii Młodzieżowej Rady Miasta Poznania w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania skwerowi nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Uchwała nr LXIX/4/2022 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Zdaj To!”

 

Uchwała nr LXVIII/4/2022 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Organized Mind”

 

XIII sesja

Uchwała nr LXVII/4/2021 w sprawie stanowiska w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w sprawie projektu uchwały kierunkowej dla Prezydenta Poznania, dotyczącej podjęcia działań na rzecz ogłoszenia moratorium na wycinkę drzew w lasach miejskich oraz w strefie ochronnej Miasta pod zarządem Lasów Państwowych.

 

Uchwała nr LXVI/4/2021 w sprawie wniosku Młodzieżowej Rady Miasta Poznania o uwzględnienie w planie finansowym Miasta Poznania, stworzenia i utrzymania punktów wymiany plastikowych butelek na doładowanie karty PEKA prowadzonych przez Miasto Poznań

 

Uchwała nr LXV/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Poznań Model United Nations 2022”

 

Uchwała nr LXIV/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Festiwal Kolorów”

 

XII sesja

Wniosek o podjęcie w trybie pilnym uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych zakazujących poruszania się na terenie Miasta Poznania pojazdami opatrzonymi niektórymi treściami zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 

Uzasadnienie do projektu uchwały Młodzieżowej Rady Miasta Poznania w sprawie przyznania tytułu Honorowego Członka Młodzieżowej Rady Miasta Poznania za rok 2021.

 

Uchwała nr LXIII/4/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/4/2021 Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

 

Uchwała nr LXII/4/2021 w sprawie likwidacji Komisji ds. Komunikacji Medialnej

 

Uchwała nr LXI/4/2021 w sprawie zmiany uchwały nr L/4/2021 Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

 

Uchwała nr LX/4/2021 w sprawie zmiany uchwały nr LIV/4/2021 Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

 

Uchwała nr LVIII/4/2021 w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Młodzieżowej Rady Miasta Poznania Panu Kacprowi Nowickiemu.

 

Uchwała nr LVII/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Inwestuj w siebie”.

 

Uchwała nr LIX/4/2021 w sprawie wniosku Młodzieżowej Rady Miasta Poznania do Radnych Miasta Poznania o podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych zakazujących poruszania się na terenie Miasta Poznania pojazdami opatrzonymi niektórymi treściami

 

XI sesja

Uchwała nr XLVIII/4/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Komisji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania ds. Edukacji Obywatelskiej.

 

Uchwała nr XLVII/4/2021 w sprawie stanowiska w sprawie uwag do MPZP „Sołacz – część C” oraz jak najszybszego uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza.

 

Uchwała nr XLVI/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Poznański Festiwal Nauki i Sztuki”.

 

Uchwała nr XLV/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Poznańska Liga Debat”

 

Uchwała nr XLIV/4/2021 w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

 

Uchwała nr LV/4/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Komisji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania ds. Samorządów Uczniowskich.

 

Uchwała nr LIV/4/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Komisji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania ds. Polityki Społecznej.

 

Uchwała nr LIII/4/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Komisji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania ds. Komunikacji Medialnej.

 

Uchwała nr LII/4/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Komisji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania ds. Klimatu i Ochrony Środowiska.

 

Uchwała nr LI/4/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Komisji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania ds. Relacji Zewnętrznych.

 

Uchwała nr LI/4/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Komisji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania ds. Relacji Zewnętrznych.

 

Uchwała nr L/4/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Komisji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania ds. Kultury i Sportu.

 

X sesja

Uchwała nr XLIII/4/2021 w sprawie wniosku Młodzieżowej Rady Miasta Poznania o odwołanie Radnego Przemysława Alexandrowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania i Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania

 

Uchwała nr XLII/4/2021 w sprawie powołania Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

 

Uchwała nr XLI/4/2020 zmieniająca Uchwałę nr III/4/2020 Młodzieżowej Rady Miasta Poznania z dnia 23.10.2020 r. w sprawie powołania Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

 

Uchwała nr XL/4/2021 w sprawie powołania Przewodniczącego/Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

 

VIII sesja

Uchwała nr XXXIX/4/2021 w sprawie podjęcia Deklaracji Współpracy Młodzieżowych Rad Aglomeracji Poznańskiej

 

Uchwała nr XXXVIII/4/2021 w sprawie podpisania listu intencyjnego z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w celu nawiązania współpracy edukacyjnej.

 

Uchwała nr XXXVII/4/2021 w sprawie złożenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grunwald część B w Poznaniu – rejon ulic Grunwaldzkiej i
Przybyszewskiego w Poznaniu.

 

Uchwała nr XXXVI/4/2021 w sprawie wniosku Młodzieżowej Rady Miasta Poznania o uwzględnienie w planie finansowym Miasta Poznania wzrostu nakładów na realizację Programu Rowerowego Miasta Poznania oraz przyspieszenie realizacji inwestycji rowerowych.

 

Uchwała nr XXXV/4/2021 w sprawie wygaszenia mandatu radnemu Piotrowi Banaszakowi.

 

Uchwała nr XXXIV/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Fashion(A)wear”.

 

Uchwała nr XXXIII/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “CyberS”.

 

Uchwała nr XXXII/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Nowa Epoka”.

 

VII sesja

Uchwała nr XXXI/4/2021 w sprawie wniosku o uwzględnienie w planie finansowym Miasta Poznania, stworzenia i utrzymania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań Punktów Pomocy Okresowej.

Uchwała nr XXX/4/2021 w sprawie opinii Młodzieżowej Rady Miasta Poznania w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Poznania o sygnaturze PU 805/21 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania polegających na przygotowaniu i wdrożeniu na terenie Miasta Poznania programu preferencji dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, posiadających odznaczenie III stopnia.

Uchwała nr XXIX/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “ honoTU ”.

Uchwała nr XXVIII/4/2021 w sprawie stanowiska w sprawie wniosku Rady Osiedla Sołacz o zwiększenie ochrony terenów zieleni na Sołaczu i jak najszybszego uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza.

VI SESJA

Nie podjęto żadnych uchwał

V SESJA

Uchwała nr XXIV/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Time For Design.”.

Uchwała nr XXIII/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “MEETin”.

Uchwała nr XXII/4/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Strefa Basketu”.

Uchwała nr XXI/4/w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Młodzi o Młodych”.

IV SESJA

Uchwała nr XX/4/2020 w sprawie nadania tytułu “Honorowej Członkini Młodzieżowej Rady Miasta Poznania” Pani Julii Waligórze.

Uchwała nr XIX/4/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr X/4/2020
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Uchwała nr XVIII/4/2020 w sprawie wygaszenia mandatu Radnej Hanny Kaczmarek.

Uchwała nr XV/4/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “Szanuj Ratownika”.

Uchwała nr XVI/4/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem projektu “be”.

Uchwała nr XVII/4/2020 w sprawie podjęcia współpracy nad wspólnym projektem z Fundacją “Zmiana Dla Jutra”.

III SESJA

Nie podjęto żadnych uchwał

II SESJA

Uchwała nr VIII/4/2020 w sprawie Komisji ds. Edukacji Obywatelskiej.

Uchwała nr IX/4/2020 w sprawie Komisji ds. Klimatu i Ochrony Środowiska

Uchwała nr XI/4/2020 w sprawie Komisji ds. Komunikacji Medialnej.

Uchwała nr VII/4/2020 w sprawie Komisji ds. Kultury i Sportu.

Uchwała nr X/4/2020 w sprawie Komisji ds. Polityki Społecznej.

Uchwała nr XII/4/2020 w sprawie Komisji ds. Relacji Zewnętrznych

Uchwała nr XIII/4/2020 w sprawie Komisji ds. Samorządów Uczniowskich

Uchwała nr XIV/4/2020 w sprawie oświadczenia ws orzeczenia TK.

 

I SESJA

Uchwała nr V/4/2020 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr I/4/2020 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr II/4/2020 w sprawie powołania Przewodniczącego.

Uchwała nr IV/4/2020 w sprawie powołania Sekretarza.

Uchwała nr III/4/2020 w sprawie powołania Wiceprzewodniczących.

Uchwała nr VI/4/2020 w sprawie wystąpienia z apelem przeciw dyskryminacji.

 

Uchwały III kadencji

Folknij Się (Honorowy Patronat)

Hey teacher! (Honorowy Patronat)

Horyzont kina (Honorowy Patronat)

Komisja ds. miejskich i urbanistycznych

Komisja ds. Międzynarodowej wymiany Rad

Komisja ds. Organizacji Kongresu SU

Komisja ds. SU

NIEznana Tarczyca (Honorowy Patronat)

Otwórz się na WIĘCEJ
(Honorowy Patronat)

PozMoot (Honorowy Patronat)

Poznań bez Wstydu
(Honorowy Patronat)

 

reAKCJA (Honorowy Patronat)

Wniosek o utworzenie biblioteczki
(Honorowy Patronat)

Skrócenie kadencji MRMP

 

Skip to content